Nasze sklepy  
Napisz do nas
Górośląskie Centrum Handlowe Sprzętu Medycznego - zamów on-line

Tablica typu Ishihary

  • typ urządzenia:
    Tablice okulistyczne
  • producent:
  • cena brutto urządzenia:
    0,00 PLN
 Test składa się z kilku kolorowych płyt o nazwie płyty Ishihara, z których każda zawiera koło kropki pojawiające się losowo w kolor i rozmiar. Within the pattern are dots which form a number visible to those with normal color vision and invisible, or difficult to see, for those with a red-green color vision defect. W strukturze są punkty, które stanowią numer widoczny dla tych z normalnego widzenia kolorów i niewidzialne, czy trudno jest zauważyć, dla osób z czerwono-zielony wady wzroku kolorów. The full test consists of 38 plates, but the existence of a deficiency is usually clear after a few plates. Pełny test składa się z 38 płyt, ale istnienie nieprawidłowości jest przeważnie po kilka płyt. Testing the first 24 plates gives a more accurate diagnosis of the severity of the color vision defect. Badanie pierwsze 24 płyt daje bardziej dokładne rozpoznanie nasilenia wady wzroku kolorów.